Çalışan Anneler Derneği

Kadın

Anne

Çalışan anne

Bu üç rol de ayrı ayrı  zor zanaatlar, bu roller çalışan annede bir araya gelince kadının toplumumuzdaki yeri daha da zorlaşıyor.

Kadın demek özveri demek,  modernleşen çağda her şey kolaylaşıyor gibi görünse de bilinçlenmeyle birlikte kariyer elde etme ve bunu yükseltip koruyabilmenin, bilinçli çocuk yetiştirmenin (fizyolojik olduğu kadar psikolojik ihtiyaçlarının olduğunun farkına varma) zorluğu giderek arttıkça çalışan annenin üzerinde baskı yaratırken iş hayatı, ev hayatı arasında kalan kadın daha da özveride bulunmak zorunda kalıyor.

Bir yandan çalışma hayatının gerektirdiği rolleri gerçekleştirirken bir yandan da başka bir hayatın  şekillendirilmesindeki rolünü gerçekleştirmekle yükümlüdür ayrıca evin sorumluluklarının yüklediği ev hanımı rolünü de unutmamak gerek.

Bu süreçlerin hepsinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilebilmesi için iyi bir idareci, iyi bir zaman yöneticisi olmak gerekir. Aslına bakarsanız tüm kadınlar iyi bir idarecidir, üstüne üstlük çalışan bir anneyseniz zamanlamada mucizeler yaratıyorsunuz demektir. Ama ister istemez  bu süreçler bizleri zorlayabiliyor çalışan bir annenin yaşadığı zorlukları anlamayan bir iş ortamı ve eş, kadının psikolojisini zorlar onu iş hayatından soğutabilir. Özellikle asgari ücretle çalışan, imkanları sınırlı olan anneler bu süreçte daha fazla yorulur. Çünkü bu tarz çalışan annelerin nefes alacak boşlukları (çocuğu özel kreşe verme, özel etkinliklere, kurslar yollama, anne-baba-tanıdık-dadı desteği alma gibi nefes boşlukları) daha azdır. Ve herkesten çok desteğe ihtiyaç duyarlar. Kendine zaman ayırmak bir yana dinlenmek, kişisel bakım gibi ihtiyaçlar bile lüks haline dönüşür.

Tüm bu süreçler çalışan anneyi diğer emekçilerden, çalışanlardan daha ayrı bir noktaya koyar. Koyması da gerekir. Çünkü kadınlar herkes tarafından anlaşılması zor bu süreçte kimseye belli etmeden ilerlemek zorundadırlar ve bir bahane bir mazeret sunmaktan kaçınırlar. Her zaman kendilerini ispatlamakla yükümlüdürler. Yönetilmesi biraz daha fazla çaba isteyen bu süreç bazı kadınlar için hiç başlamadan biter. Ya da çalışma hayatına adım atmaya karar veren annelerimiz ise bu zor süreçte kendilerini çaresiz hissedebilirler.

Çalışan anneler süper kahramanlara benzer. Pek çok şeyi aynı anda, hızlıca çözüm bularak, herkesi memnun edecek çözümler bularak, zaman yönetimi gerçekleştirerek ve tüm bunlara sınırsız bir sevgi ekleyerek yaparlar. Ancak süper kahramanların da desteğe ihtiyacı vardır.

İşte bizler ÇADER olarak çalışan annelerin yükünü paylaşmayı istiyoruz. Çocuklarıyla sanat, kültür, bilim içerikli verimli zaman geçirmeleri, çeşitli eğitimlere, etkinliklere katılmaları, ihtiyaç duyduklarında destek almaları, baskıya maruz kalıyorsa bununla mücadele etmeleri, sağlıklı bir ruh ve beden ile çalışma ve ev hayatını yönetmeleri, psikolojik ve hukuki destek almaları, çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmaları için faaliyetler yürütmeyi hedefliyoruz. Süper kahraman annelerin de bir hayatını olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çalışan annelerin nefes aldıkları ortam olmak onlara rehberlik etmek istiyoruz. Çalışan annelerin sorunlarını, hayallerini, planlarını, çözümlerini paylaştıkları bir platform olmak istiyoruz.